De Margriet Winterboeken

winterboeken01.jpg

Het Winterboek van de Margriet is in Nederland altijd populair geweest. Het werd voor het eerst uitgegeven in 1939 door de Ge?llustreerde Pers en verscheen jaarlijks eind november. Het Margriet Winterboek was niet uitsluitend een leesboek, er waren ook tientallen spelletjes, raadsels, puzzels, strips, grappen, versjes, goocheltrucs en andere ?doe-dingen? in opgenomen, waaraan het hele gezin plezierige uren beleefde. Veel vooraanstaande auteurs en illustratoren zoals Annie M.G. Schmidt, Paul Nowee, Han Hoekstra, Eppo Doeve en Fiep Westendorp droegen jaarlijks hun steentje bij. De gehele serie bestaat uit 36 boeken, waarvan de laatste editie in 1988 werd uitgegeven.

Op de website winterboeken.nl** van mw. Anneke Gankema is veel informatie te vinden over de geschiedenis van deze uitgaven. Zij is bezig met het voorbereiden van een drietal tentoonstellingen.

winterboek02.jpg“Het is de bedoeling om het volgende te laten zien: de volledige serie Margriet Winterboeken, de reeks Jeugdboeken en de reeks Vakantieboeken; een representatieve keuze uit de illustraties die gedurende een halve eeuw voor deze boeken zijn gemaakt; informatie over de totstandkoming van deze series; voorbeelden van de oudere Engelse titels die tot voorbeeld hebben gediend.

Per tentoonstelling wordt een ander accent gelegd: in Meppel wordt de Drentse illustrator Arnold Berbers nader belicht, in Tilburg komt tekenaar Tijs Dorenbosch in het zonnetje te staan en in Hoorn zorgt de schaatsboekencollectie van Max Dohle voor een interessante en relevante toevoeging. Bovendien zal in Hoorn aandacht worden geschonken aan de tekenaar F. Wijnand.

Het ligt in de bedoeling om de tentoonstellingen vergezeld te doen gaan van een catalogus waarin de volledige reeksen worden afgebeeld.”

  • ** De website Winterboeken.nl bestaat niet meer

Tentoonstellingen

Drukkerij Museum Meppel – 8 december 2006 t/m 8 maart 2007

Scryption Tilburg – 20 mei 2007 t/m 17 november 2007

Museum van de Twintigste Eeuw Hoorn – 1 december 2007 t/m 17 februari 2008

Voor verzamelaars – en de liefhebbers van jeugdsentiment – iets om in de gaten te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *