Dubbel-expositie over een West-Brabantse landmetersfamilie uit de 18e en 19e eeuw

alacarte1.jpgWest-Brabant à la Carte, drie generaties Adan
Van 15 december 2007 tot 15 juni 2008

In Museum Tongerlohuys Roosendaal én Het Markiezenhof Bergen op Zoom kunt u een unieke collectie historische kaarten en plattegronden van de West-Brabantse landmeterfamilie Adan uit de 18e en 19e eeuw bekijken. Ze bevatten een schat aan informatie over de geschiedenis van het gebied tussen Willemstad en Rucphen, het stuk land dat nu de Brabantse Wal wordt genoemd, de domeinen van de markies en andere grootgrondbezitters! West-Brabant à la Carte gaat ook over de kaartmakers zelf, het landmetervak en de kunst van het karteren.

De roem van de uit Wouw afkomstige Adandynastie, bestaande uit twee broers, een zoon en een kleinzoon, begon rond 1736 met het in kaart brengen van twee hoeven van Karl Philipp Theodor van Sulzbach, markies van Bergen op Zoom. De Adans waren zelfstandig ondernemers, maar werkten voornamelijk in opdracht van de overheid. De hoofdtaak van de Adans bestond dan ook uit het opmeten en registreren van land ten behoeve van de cijns of grondbelasting. In opdracht van de overheid maakten de Adans ook technische tekeningen die als leidraad fungeerden voor inpoldering en ontginning van nieuwe gronden. Bovendien zijn er prachtige kaarten gemaakt van bezittingen van welvarende particulieren en de domeinen van de markies. In een periode van ruim 160 jaar heeft deze roemruchte landmeterfamilie zo’n 1.200 kaarten vervaardigd!alacarte2.jpg

  • Bergen op Zoom – Het Markiezenhof.
  • Artikel in BN De Stem dd 8 dec 2007.

Boek
Bij de dubbeltentoonstelling is een rijk geïllustreerde publicatie uitgegeven. Hierin komen onderwerpen als het beroep van landmeter, de familie Adan, het markiezaat van Bergen op Zoom en het West-Brabantse landschap in de 18e en 19e eeuw aan de orde. Bovendien bevat het boek een cartobibliografie van zowat 1100 Adan-kaarten. De mooiste kaarten zijn in kleur afgebeeld. Deze publicatie is voor € 39,50 verkrijgbaar bij de boekhandel, de archieven en de musea.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *