28 oktober – Dag van Erasmus – Rotterdam

beeld-erasmus.jpg1e Dag van Erasmus
‘Wat is dwazer dan in brons vereeuwigd op de markt te willen prijken!’

Op zaterdag 28 oktober 2006 wordt de eerste Dag van Erasmus gevierd. Dan is het 540 jaar geleden dat de wereldberoemde filosoof en humanist Erasmus in Rotterdam werd geboren.

Van 10.00 uur tot 17.00 uur wordt op elk heel uur een Samenspraak opgevoerd tussen Erasmus en zijn standbeeld, door acteurs van het Rotterdams Centrum voor Theater. In de Samenspraak oftewel twistgesprek probeert Erasmus er achter te komen waarom hij als standbeeld op een plein staat – hij vond het idioot dat iemand zoiets ooit zou willen – en legt het beeld uit welke kwaliteiten en werkzaamheden daartoe geleid hebben.

Locatie: Grotekerkplein bij de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam. Elke voorstelling duur 12 minuten.

Erasmushuis Rotterdam

Op 28 oktober 2005 is de Stichting Erasmushuis Rotterdam opgericht. De stichting gaat ervoor zorgen dat Erasmus een duidelijker plaats krijgt in de beleving en het stadsbeeld van Rotterdam, in het bijzonder door het uitdragen van het gedachtegoed van Erasmus bij de Rotterdamse samenleving en daarbuiten.
Het streven is in 2007 een publieksinformatiecentrum te openen over de persoon, de werken en het gedachtegoed van Erasmus.
In de aanloop naar deze opening wil de stichting Erasmus bekend maken bij de Rotterdammers door Erasmustradities in deze stad in te voeren.
De Nacht van Erasmus op 11 juli ter herdenking van de sterfdag van Desiderius Erasmus Roterodamus in 1536.
De Dag van Erasmus (28 oktober) is de 2e traditie.
De 3e staat gepland voor 1 april, de Dag van de Lof der Zotheid, Erasmus’ beroemdste boek dat in 1511 verscheen.
De drie Erasmusdagen zullen elk jaar worden gevierd en uitgebreid.erasmus-bib-rdam.jpg

Erasmuscollectie Bibliotheek Rotterdam
In de kluis van Bibliotheek Rotterdam staat de grootste verzameling ter wereld van originele werken van Erasmus.
Er is een grote rijkdom aan drukken van Erasmus uit de zestiende eeuw. Hieronder vallen 88 verschillende eerste drukken. Daarnaast zijn er veel drukken in allerlei talen, van Fries tot Esperanto, zowel oude als moderne uitgaven. Boeken en tijdschriftartikelen over Erasmus zijn ook in deze verzameling opgenomen.

erasmus-center-logo.jpgErasmus Center for Early Modern Studies
Het Erasmus Center for Early Modern Studies is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam. Opgericht in 2005 beoogt het Erasmus Center een brug te slaan tussen wetenschap en burger, tussen universiteit en stad, tussen geschiedenis en actualiteit, tussen Erasmus, zijn geesteskinderen en zijn geestverwanten.

Het Erasmus Center for Early Modern Studies bundelt binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de expertise op het gebied van de vroegmoderne tijd die aanwezig is aan de Faculteiten Historische en Kunstwetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wijsbegeerte, in een Center of Excellence.

Er worden ondermeer congressen en seminars georganiseerd in samengewerking met wetenschappelijke instituten elders.

Op de website is veel (goed toegankelijke) informatie te vinden over leven, werk en denken van Erasmus.
()

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *