De wereld van het Ex-Libris

exlibris-jaffe.jpgVandaag voor het eerst een weblog gezien van een exlibris verzamelaar. Lewis Jaffe, een Amerikaan die al meer dan 25 jaar bookplates verzameld, is in juni van dit jaar begonnen met de weblog “Confessions of a Bookplate Junkie” met als ondertitel “Random thoughts from a passionate bookplate collector”. Hij maakt daarin melding van bijzondere vondsten en ontdekkingen. Zeer lezenswaardig en stimulerend om je verder te verdiepen in de wereld van het kleingrafiek.

exlibris-garbo.jpgIn eigen land hebben we De Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek: Exlibriswereld

In 1946 is deze vereniging opgericht als onderdeel van de Wereld Bibliotheek Vereniging. Vanaf oktober 1986 is Exlibriswereld een zelfstandige vereniging. Deze vereniging telt ongeveer 400 leden, voornamelijk in Nederland, maar daarnaast onder meer ook in Belgie, Duitsland, Oostenrijk, USA en Japan.

Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift Exlibriswereld en een premie in de vorm van losse prenten die bij iedere uitgave worden bijgesloten. Zij worden bovendien uitgenodigd voor de ruilbijeenkomsten en de Jaarvergadering.

exlibris-uchida.jpgVeel informatie is te ook te vinden bij verenigingen in de buurlanden.

Duitsland: Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V. (DEG). Zij claimen de oudste exlibrisvereniging ter wereld te zijn. Opgericht in Berlijn in 1891.

Engeland: The Bookplate Society.

België: is op zich een actief land waar veel ontwerpers zich bezig houden met deze vorm van kleingrafiek, maar de website van de landelijke organisatie Graphia ligt er verlaten bij en is na 2004 niet meer bijgewerkt.
In Sint Niklaas bevindt zich het Internationaal Exlibriscentrum met een verzameling van 160.000 exlibris, van de hand van 5.500 kunstenaars uit 50 landen. Dit centrum beschikt niet over een eigen website en kan slechts moeizaam gevonden worden via de gemeentelijke site van die plaats.

Meer dan 40 landelijke verenigingen hebben een netwerk gevormd, de International Federation of Ex-libris Societies (FISAE), die ondermeer om de twee jaar een congres organiseerd.

Op deze sites is een overvloed aan informatie en links te vinden over geschiedenis, ontwerpers, verzamelaars, boeken en tijdschriften.

Een mooi – online – overzicht van meer kunstzinnige ontwerpen biedt het Japanse Exlibris Museum. Geen begeleidende teksten maar wel prachtig werk van 52 verschillende kunstenaars.exlibris-raub2.jpg

Exlibrisexpositie en �ruildag in Bredevoort
In het boekenstadje Bredevoort is van zaterdag 18 november 2006 tot en met zaterdag 30 december 2006 de expositie ’60 exlibris’ te zien. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 10-17 uur. Op deze expositie tonen 60 leden van de Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek ‘Exlibriswereld’ hun meest dierbare exlibris. De expositie begeleidt de gelijknamige uitgave en is tot stand gekomen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging. Het geheel laat een goed beeld zien van de diversiteit van verschijningsvormen van het exlibris en de daarbij toegepaste druktechnieken.

Tijdens deze tentoonstelling wordt op zaterdag 9 december van 10.00 – 16.00 uur in de expositieruimte een ruildag gehouden voor verzamelaars van exlibris en andere kleingrafiek. Voor nadere informatie over de ruildag en de tentoonstelling kan men zich wenden tot Henk Weltje, tel. 0314-378927, h.weltje@chello.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *