Leidse Universiteit herdenkt Josephus Justus Scaliger 1609-2009

scaliger1.jpg

Op 21 januari 2009 is het 400 jaar geleden dat in Leiden de grote Franse humanist en geleerde Josephus Justus Scaliger overleed.

Scaliger, geboren te Agen in 1540, kwam naar Leiden in 1593 en bekleedde een uitzonderlijke positie aan de universiteit. Hij werd gezien als de grootste geleerde van zijn tijd. Tegen het jaar 1600 was Scaliger het centrum van de universiteit geworden en stroomden vanuit heel Europa studenten en geleerden naar
Leiden toe. Onder de leerlingen van Scaliger bevonden zich veelbelovende studenten zoals Daniel Heinsius en Hugo Grotius.

Na zijn dood in 1609 liet Scaliger al zijn handschriften en boeken in oosterse talen aan de bibliotheek na. Een legaat dat in de geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek tot op de dag van vandaag als een hoogtepunt kan worden gezien.

Het Scaliger Instituut, opgericht in 2000 en vernoemd naar de grote geleerde, is een bijzonder centrum voor de bestudering en het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universiteit Leiden.

Om de herdenking van de dood van Scaliger gestalte te geven zal het Scaliger Instituut een aantal activiteiten ontplooien, waaronder een tentoonstelling rond Scaliger en de Oriëntalistiek met als titel ‘All my books in foreign tongues’. Daar zullen ondermeer de Oosterse boeken en handschriften te zien zijn die hij in zijn testament naliet aan de universiteitsbibliotheek. Bij de tentoonstelling verschijnt een begeleidende Engelstalige catalogus.

De tentoonstelling is te zien in de Universiteitsbibliotheek van 21 januari tot 1 mei 2009.

Verder is er de Scaliger-lezing op 21 januari 2009 door Professor Anthony Grafton (Princeton University) en in het najaar is er een tweedaags symposium.

  • Informatie over de Scaliger-herdenking.
  • Het tentoonstellingsprogramma van de universiteitsbibliotheek.
  • Bij de digitale tentoonstellingen op de website is te zien: “Adelaar in wolken. Josephus Justus Scaliger (1540-1609)” Dit was een eerdere tentoonstelling in 2005 over de Leidse jaren van Scaliger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *