College van B&W Deventer struikelt over nieuwbouw Stadskantoor/Bibliotheek

De nieuwbouwplannen in Deventer voor een nieuw Stadskantoor, gecombineerd met de Openbare Bibliotheek hebben gisteravond geleid tot het opstappen van het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van deze stad.

Dit gebeurde nadat de PVDA-fractie had verklaard tegen het plan te zullen stemmen.

deventerbieb.jpg

In juli 2006 werd gekozen voor het opvallende en gedurfde plan van Architectenbureau Neutelings-Riedijk uit Rotterdam voor het nieuwe stadskantoor en bibliotheek. De nieuwbouw aan het Grote Kerkhof zou in 2010 klaar moeten zijn en gebouwd worden voor zo’n 45 miljoen euro (zie Boekendingen aug. 2006).

Op een bijeenkomst in november 2007, waar de nader uitgewerkte plannen werden besproken, bleek dat er uit de stad grote weerstand was tegen de ‘Bijenkorf’, zoals het ontwerp inmiddels werd genoemd. De benodigde kosten waren toen al gestegen naar 60 miljoen euro. (Zie De Stentor 15-11-2007.)

Er werden aanpassingen aangebracht in het plan. Minder hoog, minder parkeervoorzieningen. Maar vooral de Partij van de Arbeid bleef verdeeld. In januari van dit jaar werd nog overwogen de hele koepel te schrappen en terug te vallen op renovatie van het bestaande Stadskantoor en alleen voor de bibliotheek nieuwbouw te plegen.Gisteravond bleek dat er nog steeds moeilijkheden waren met de PVDA over zowel de kosten van het bouwplan als de lokatiekeuze.

“Door de eis van een extern onderzoek naar de kosten van aankoop van de Leeuwenbrug stelde de PvdA impliciet de locatiekeuze voor het stadskantoor ter discussie. Dat ging wethouder Gerrit Berkelder (GroenLinks), verantwoordelijk voor het nieuwbouwdossier, te ver. Als ultieme handreiking stelde hij nog voor een extern bureau de kosten van de geplande nieuwbouw op het Grote Kerkhof te laten onderzoeken. Toen de PvdA dit voorstel, na een schorsing, naast zich neerlegde en aangaf dan voltallig tegen de nieuwbouw te stemmen, was duidelijk dat dit het einde van het college betekende.” (De Stentor.)

Het doek voor het mooie plan lijkt nu, samen met het College, gevallen. De bibliotheek zal nog heel lang op de zo broodnodige uitbreiding moeten wachten.

Op de website van de Gemeente werd twee dagen geleden nog een video gezet waarin wethouder Jos Fleskes het plan voor het Huis van Deventer “Een geweldig concept” noemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *