Drie eeuwen Nederlandse boekdrukkunst / in Museum Meermanno vanaf 3 okt. 2009

poster-meermanno-boekenwijsheid.jpg

Van 3 oktober 2009 t/m 10 januari 2010 organiseert Museum Meermanno in Den Haag de tentoonstelling ‘Boekenwijsheid. Drie eeuwen Nederlandse boekdrukkunst, 1540-1800’.

In deze eeuwen beleefde de Nederlandse boekproductie een ongekende bloei – zowel in aantal als in kwaliteit. In boekenland Nederland verschenen in deze periode meer dan 200.000 titels. De tentoonstelling laat hieruit een dwarsdoorsnede zien. Van topstukken tot gebruiksdrukwerk, van prachtige illustraties tot haastig handwerk, van almanakken tot atlassen, van devote werken tot erotisch proza,. Een uniek overzicht dat de bezoeker overtuigend duidelijk maakt waarom Nederland destijds internationaal een uitzonderlijke positie innam op het terrein van het gedrukte boek.

De directe aanleiding voor de tentoonstelling is de recente voltooiing van het STCN-project van de Koninklijke Bibliotheek: de STCN, de Short-Title Catalogue Netherlands, geeft een overzicht van alle boeken die in de periode 1540-1800 in Nederland zijn gedrukt, of die daarbuiten in de Nederlandse taal verschenen zijn.

boekenwijsheid.jpgDe tentoonstelling sluit aan op het boek ‘Boekenwijsheid. Drie eeuwen kunst en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands’.
Voor dit boek kozen dertig  gerenommeerde wetenschappers een boek uit de periode 1540-1800, dat zij voor hun vakgebied als kenmerkend beschouwen. Het kon gaan om werken die algemeen als belangrijk beschouwd worden, maar ook om ten onrechte vergeten boeken; om prachtig geïllustreerde folianten, maar ook om onooglijke kleine boekjes.

Publicatie:
Boekenwijsheid. Drie eeuwen kunst en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands, Walburg pers, 2009. Prijs: € 29,95.


Update: Deze tentoonstelling is verlengd tot 31 januari 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *