Laatste deel archieven van Lettergieterij Tetterode overgedragen aan Bijzondere Collecties UvA

15 September 2010 is een belangrijke verzameling archiefmateriaal over de typografische geschiedenis van het grafische handelshuis Tetterode overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Al in 1971 werd de Typografische Bibliotheek van Tetterode verworven door de UvA en ondergebracht bij de Bijzondere Collecties. Vervolgens werd daar met regelmaat archiefmateriaal aan toegevoegd. Nu heeft Tetterode besloten al het nog in het bedrijf aanwezige archief- en documentatiemateriaal aan de Bijzondere Collecties te schenken. Daarnaast worden enkele bijzondere objecten in langdurig bruikleen gegeven, waaronder twee historische drukpersen en enkele schilderijen.

tetterode-interieur.jpg

tetterode-exlibris-1913.jpgLettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen N. Tetterode (LA) was de Typografische Bibliotheek in 1913 begonnen. De bibliotheek, destijds gevestigd aan de Da Costakade in Amsterdam, was een prestigieuze instelling, waarvoor men de bekende architect K.P.C. de Bazel het interieur liet ontwerpen. Als eerste bibliothecaris fungeerde S.H. de Roos, die als letterontwerper en typograaf aan de LA was verbonden. De voornaamste aandachtsgebieden waren typografie, lithografie, zincografie en boekbinden. Later zouden nog Dick Dooijes en prof. dr. G.W. Ovink als bibliothecaris optreden.

Naast deze technische bibliotheek was er een museumcollectie, met uitgaven van beroemde drukkers uit heden en verleden, private press-drukken en bijzonder vormgegeven uitgaven als bedrijfsfotoboeken en kunstcatalogi. Aan drukwerk verzamelde men verder (efemeer) materiaal als letterproeven, kalenders en koppermaandagprenten.

De collectie van Tetterode illustreert en documenteert de geschiedenis van boek en letter in al zijn facetten. In 2001, toen het bedrijf 150 jaar bestond, gaf Tetterode het befaamde Athiaskastje in langdurig bruikleen. Het kastje bevat uniek 17de- en 18de-eeuws Hebreeuws lettermateriaal.

  • 150 jaar Tetterode, op website Tetterode

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *