Tentoonstelling ‘Gedrukte stad’ – Mechelen – tot 16 jan. 2011

Het Stadsarchief Mechelen beheert reeds meer dan 2 eeuwen de rijke, maar nog te weinig gekende erfgoedbibliotheek van de stad Mechelen (zie video, okt. 2010).

De oorsprong van de Stadsbibliotheek of Bibliothèque Publique gaat terug tot 1760, toen het stadsbestuur besloot een eigen bibliotheek op te richten. Hoewel aanvankelijk de omvang bescheiden en de openbaarheid eerder beperkt was, is deze collectie daardoor één van de oudste Belgische stadsbibliotheken.

mechelen-archief.jpgTijdens het Frans bewind (1794-1815) slaagde de stad erin haar collectie uit te breiden met delen van de bibliotheken van onder meer de Grote Raad, kardinaal d’Alsace en het Groot Seminarie. Gedurende deze revolutionaire periode waren die bibliotheken immers in beslag genomen. Vele boeken werden verkocht, naar Parijs of Brussel overgebracht of nadien teruggegeven, maar een niet onbelangrijk aantal werken bleef in stedelijk bezit.

Hoewel in omvang sterk gegroeid, kende de bibliotheek in de verdere eerste helft van de 19de eeuw een eerder sluimerend bestaan als stedelijk boekendepot. De eigenlijke bibliotheekwerking kwam pas weer op gang toen de Stadsbibliotheek in 1844 toegevoegd werd aan het Stadsarchief. In 1865 richtte de stad de Volksbibliotheek op, de latere Openbare Bibliotheek. Sindsdien bezit de stad Mechelen twee bibliotheken met elk een eigen specifieke werking en doelgroepen.

Na de Tweede Wereldoorlog wijzigde de benaming Stadsbibliotheek in Historische (Bewaar)bibliotheek en nu is het Stedelijke Erfgoedbibliotheek (lees hier meer).

Short Title Catalogus Vlaanderen

Sinds het jaar 2000 werkt de Short Title Catalogus Vlaanderen aan een online databank met uitgebreide bibliografische beschrijvingen van drukken die van de pers kwamen in Vlaanderen in de zeventiende en achttiende eeuw.

Door de samenwerking met STCV kon een belangrijk deel van de erfgoedcollectie Mechelen op een verantwoorde, wetenschappelijke manier beschreven worden. Alle in Mechelen gedrukte boeken en pamfletten uit de periode vóór 1800 werden in 2007-2008 opgenomen in de gratis online databank. Daaronder bevinden zich talrijke unieke uitgaven, die tot nu toe nergens anders werden aangetroffen.

gedrukte-stad-1.jpg

Tentoonstelling ‘Gedrukte stad’

De tentoonstelling ‘Gedrukte stad’ is de bekroning van het samenwerkingsproject tussen het Mechelse Stadsarchief en ‘Short Title Catalogue Vlaanderen’ (STCV). De Mechelse verzameling bleek een ware schat aan Mechelse drukwerk uit de zeventiende en achttiende eeuw te bevatten.

De tentoonstelling in het Museum Schepenhuis schetst het boeiende verhaal van het gedrukte woord in Mechelen aan de hand van tientallen voorbeelden die tonen hoe gedrukte teksten tussen 1600 en 1800 een belangrijke plaats veroverden als het eerste communicatiemiddel in de Mechelse samenleving.

De uitgekozen drukwerken worden gepresenteerd in vijf vitrines. De eerste vitrine betreft drukwerk van het stadsbestuur. De tweede bevat religieus drukwerk. De derde vitrine bevat nieuws, opiniebladen, folders en pamfletten. De vierde is een vitrine met wetenschappelijk drukwerk en tot slot een vitrine met varia: aankondigingen, feesten, goed en slecht familienieuws.
gedrukte-stad-cat.jpg

  • De tentoonstelling is nog te zien tot 16 januari 2011. De toegang is gratis.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt het boek ‘Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800’. Het wordt uitgegeven door Uitgeverij Van de Wiele te Brugge en is voor € 20,- verkrijgbaar in de reguliere boekhandel en in het museum Schepenhuis.

(2e foto: Jan Smets)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *