Kostbare fout in gedicht Gerard Reve op recent onthulde poéziemuur in Machelen

Op tweede Paasdag werd in het Vlaamse Machelen de tweede fase van de dorpskernvernieuwing – met kunst van Raveel en po�zie van Reve – “ingewandeld door gemeentebestuur, inwoners en ereburger Roger Raveel” (zie verslag met fotoreportage in Nieuwsblad.be, 26 april 2011).

De kosten van deze fase van dorpskernvernieuwing bedroegen 1.153.000 euro en een deel van dit bedrag werd besteed aan het aanbrengen van het gedicht Credo van Gerard Reve, in koperen letters op een gladde betonmuur (zie foto).

Credo

Niets te verwachten, niets te hopen:
er rest mij niets anders dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn Bloed.

Reve-liefhebber André Degen zag deze tekst en constateerde dat regel twee niet klopte. Hij raadpleegde meteen de bundel Het zingend hart en de Verzamelde gedichten en inderdaad: volgens beide bundels luidt regel twee: ‘er rest mij niets dan duisternis en Dood.’ Dus niet: ‘niets anders.’

Aangezien het gemeentebestuur van Machelen-aan-de-Leie geen enkele reactie gaf op zijn opmerking daarover schreef hij vanmorgen een bericht aan poézie-weblog De Contrabas.

Deze heeft de storende fout inmiddels doorgegeven aan een aantal kranten.

wordt vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *