Tentoonstelling ‘Gedrukt tot Amsterdam’ over prentmakers en –uitgevers in de Gouden Eeuw

In deze tentoonstelling in museum het Rembrandthuis wordt voor de eerste maal aandacht besteed aan de Amsterdamse prentuitgevers in de 17de eeuw. Amsterdam was in de Gouden Eeuw een van de belangrijkste productiecentra voor prenten in Europa. De tentoonstelling, die ca. 100 werken bevat, biedt een levendig beeld van die glorietijd.

De tentoonstelling en de gelijknamige publicatie Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en –uitgevers in de Gouden Eeuw
laat zien hoe prentuitgevers te werk gingen en biedt een overzicht van de prentproductie in de zeventiende eeuw te Amsterdam. De stad was toen het belangrijkste productiecentrum van grafiek. De prentuitgevers maakten zelf prenten, maar verstrekten vooral opdrachten aan graveurs en etsers wier werk zij op de markt brachten. Ook kochten zij koperplaten op van beroemde prentmakers en publiceerden die met hun eigen firmanaam. Vaak waren ze verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd om de beroemdste of nieuwste prenten in hun fonds te krijgen. Aan dit onderwerp werd opmerkelijk genoeg nog niet eerder een afzonderlijke tentoonstelling gewijd.

In de tentoonstelling staan twee prentmakers en één prentuitgeversbedrijf centraal. Van Salomon Saverij, die een productief graficus is geweest en vaak voor uitgevers werkte, wordt een representatieve keuze van zijn werk getoond. De tweede prentmaker is Rembrandt, die alom beschouwd wordt als een innovatief etser. Rembrandt hield het productieproces zoveel mogelijk in de eigen hand door zijn prenten in eigen beheer te drukken en uit te geven. Het bedrijf van Cornelis Danckerts en zijn zoons Dancker en Justus Danckerts is decennialang in Amsterdam toonaangevend in zijn soort geweest. Zij vervaardigden zelf prenten en lieten dat in hun werkplaats doen, plaatsten opdrachten bij kunstenaars en bouwden een fonds op met koperplaten van beroemde prentmakers. Zij dreven actief kunsthandel op het buitenland en droegen zo bij aan de verbreiding van de Hollandse zeventiende-eeuwse prentkunst.

Gedrukt tot Amsterdam – Amsterdamse prentmakers en –uitgevers in de Gouden Eeuw
25 juni 2011 t/m 18 september 2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *