Zeven erfgoedbibliotheken ontvangen kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat werd opgericht door zes diverse, representatieve bibliotheken uit de verschillende Vlaamse provincies waarvan enkele ook verankerd zijn in de academische wereld.

Deze partnerbibliotheken zijn:

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek richt zich tot iedereen die een hart heeft voor de geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van bibliotheken. Via diverse projecten en onderzoek wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek expertise ontwikkelen en kennis verspreiden rond de ontsluiting, digitalisering en conservering van deze bewaarcollecties. Verder wil deze organisatie het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en Brussel aanwezig is.

KWALITEITSLABEL – Sinds 2008 erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties zoals erfgoedbibliotheken, culturele archieven en musea door het uitreiken van een kwaliteitslabel.

Organisaties kunnen dit label enkel behalen als ze hun verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (de verzamelfunctie, de behoud- en beheerfunctie, de onderzoeksfunctie en de publieksgerichte functie) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Een dergelijke erkenning creëert mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.

Zeven nieuwe erkenningen

Minister Schauvlieghe keurde recent zeven aanvraagdossiers goed. Met de toekenning van het label aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Openbare Bibliotheek Brugge, de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven zijn de zes partners die deel uitmaken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek erkend als erfgoedbibliotheek.

In totaal zijn er nu 78 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waaronder 62 musea.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *