Rienk Kamer overleden – beleggingsgoeroe, maar ook boekenverzamelaar

Vandaag werd bekend dat Rienk H. Kamer op 9 december na een kort ziekbed is overleden. Hij werd 68 jaar. Zijn visie op de financiële ontwikkelingen in de wereld en de daaraan gekoppelde beleggingsadviezen werden door velen met belangstelling gevolgd. Zijn adviesbrief  ‘Financiele Strategie‘ – abonnement € 340 – had duizenden lezers en zijn jaarlijkse presentatie trok eveneens massa’s belangstellenden.

Veel minder bekend is dat Rienk Kamer ook een groot boekenverzamelaar was, die verschillende bijzondere eerste drukken bezat. In het hierboven genoemde interview is o.a. het volgende te lezen:

Kamer draait zich om in zijn grote leren stoel en opent het deurtje van de boekenkast achter hem. Daar staat een kleine witte marmeren buste van de Duitse denker. Kamer tast, nadat hij witte handschoentjes heeft aangetrokken, naar een in rood leer gebonden boek dat bij nadere beschouwing een cassette blijkt te zijn. Er zit een dun beduimeld drukwerkje in. ‘Dit is het enig bekende overgebleven exemplaar van het Communistisch Manifest met een handgeschreven opdracht van Karl Marx. We weten allemaal wat dit kleine pamflet in de wereld heeft veroorzaakt.’ Het drukwerkje kan hij binnen drie dagen voor minimaal zeshonderdduizend euro kwijt. Hij peinst er echter niet over het ook te doen.

Naast een eerste druk van Das Kapital bezit hij nog een ander werkje dat het denken van Marx kort na de Revolutie van 1917 in Rusland introduceerde. ‘Het speciale van dit boekje, in het Russisch geschreven, is dat het ooit het bezit is geweest van de grote partijleider Josef Stalin; het stempeltje van zijn bibliotheek en wat notities van hem staan erin.’
Een schap verder staat een veel dikker boekwerk dat de boekenverzamelaar behoedzaam in zijn handen neemt. Het is een eerste druk van The wealth of nations van Adam Smith, uit 1776. ‘Dit was zijn eigen exemplaar’, zegt hij, wijzend op het ex libris van de beroemde grondlegger van de kapitalistische economische wetenschap. ‘Een droom van een unicum dus.’

In dezelfde kast prijkt ook Confusion de confusiones, van de Portugees Don Josseph de la Vega uit 1688. Het allereerste boek dat ooit over het fenomeen aandelenbeurs (en wel de eerste beurs van de wereld, die in Amsterdam) werd geschreven. Hij heeft het enige bestaande exemplaar dat niet in het bezit is van een universiteit of nationale bibliotheek. Een bod per e-mail van zevenhonderdduizend dollar heeft hij net hoffelijk afgewezen. ‘Ik heb een aantal unieke pmm-boeken’, zegt hij. ‘Dat staat voor Printing and the Mind of Men, een uit 1963 stammend overzicht van een toenmalige tentoonstelling van het British Museum van boeken met de meeste invloed op de ontwikkeling van de westerse beschaving.’

In de video hieronder zien we Kamer voor zijn boekenkast en vertelt hij over zijn kostbare bezit, het boek ‘Confusion de Confusiones’ van Joseph de la Vega uit 1688.

Upload door EricChrSmit op 21 dec 2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *