‘Adopteer een boek’ – actie van SAB Deventer om boekenschat te redden van verder verval


Om de meest bijzondere boeken en archiefstukken uit de boekenschatkamers van Deventer te redden van verder verval, start Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) deze week de campagne ‘Adopteer een boek’. Met deze actie stelt SAB Deventer bedrijven in de gelegenheid een boek of archiefstuk te adopteren door bij te dragen aan de restauratiekosten ervan.

Behoud van Deventer boekenstad – Om te voorkomen dat het Deventer papieren erfgoed voor altijd verloren dreigde te gaan, stelde SAB in 2007 een meerjaren-conserveringsplan op. Uit dat plan bleek onder andere dat zeldzame items uit de collectie dermate aangetast en beschadigd waren, dat zij binnen enkele jaren moesten worden gerestaureerd. Daaraan wordt via een aantal projecten al hard gewerkt. Het betreft zeldzame middeleeuwse handschriften, waardevolle atlassen maar ook kwetsbaar archiefmateriaal. De gemeente stelde destijds een miljoen euro beschikbaar, met daarbij de opdracht daarmee de resterende benodigde middelen van 700.000 euro zelf te genereren. Uit deze opdracht komt o.a. de actie ‘Adopteer een boek’ voort.

Actie ‘Adopteer een boek’ – Deventer bedrijven worden benaderd met een overzicht van bijzondere items, waaruit zij zelf een adoptieboek kunnen kiezen. Zo kan een uitgeverij als Kluwer zich bijvoorbeeld binden aan oude uitvouwbare Kluwer-druk over de anatomie van de hond, of een cartografisch bedrijf een heel zeldzaam zeventiende-eeuws zakatlasje adopteren. Er zijn voldoende mogelijkheden voor bedrijven om een boek of archiefstuk te kiezen dat aansluit bij hun identiteit. De te adopteren stukken bevinden zich in drie prijsklassen (tot € 500, € 500-€2000 en vanaf € 2000).

In het gerestaureerde boek zal een blijvende vermelding opgenomen worden van het bedrijf waardoor het geadopteerd is.

>> Het SAB is een culturele instelling die zorgdraagt voor een moderne archief – en bibliotheek voorziening. De oudste stukken van het Stadsarchief dateren uit de 12e eeuw. De Atheneumbibliotheek is één van de oudste bibliotheken in Nederland, gesticht in 1560.

Een getijdenboek uit Oost-Nederland (1477) – op de website van SAB zijn 43 schatten uit haar bezit digitaal toegankelijk – zie hier

> eerdere berichten over SAB Deventer bij boekendingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *