Crowdfundingactie ‘Steun het schooltje van Dik Trom’ succesvol afgerond!

Crowdfunding actie geslaagd!

Het is gelukt! Dankzij onder andere de steun van het publiek, het Prins Bernhard Cultuurfonds en De Vereniging Vrienden van Stadsherstel is deze unieke crowdfundingactie ‘Steun het schooltje van Dik Trom’ geslaagd voor de deadline van 30 juni. Het schooltje van Dik Trom krijgt hiermee de restauratie die het verdient en is klaar voor een culturele- en maatschappelijke functie als kinderboekenmuseum.

Begin 2008 besloot de gemeente Zeevang dat het schooltje in Etersheim waarin kinderboekenheld Dik Trom werd ‘geboren’ zou worden omgetoverd tot een museum. Het pandje verkeerde in erbarmelijke staat en was bovendien nog in particuliere handen. Na veel ‘gedoe’ (lees Boekendingen 3 mrt 2012) kon in het najaar van 2011 het bouwvallige pand door Stadsherstel worden aangekocht.

Voor de restauratie van het schooltje ontbrak echter nog een bedrag van 60.000 euro. Om dit bijeen te brengen begon men de unieke crowdfundingsactie ‘Steun het schooltje van Dik Trom’. Stadsherstel was hiermee de eerste erfgoedorganisatie die op deze wijze geld probeerde te verzamelen voor de restauratie van gebouwd erfgoed.

Museum РNu deze aktie tot een goed einde is gebracht zal het kinderboekenmuseum hopelijk eind 2012 zijn deuren openen en kan jong en oud de tastbare herinnering aan ̩̩n van de helden van de Nederlandse (kinder-) literatuur zien en beleven.

Inmiddels ontvangt het Dik Trom Museum ook al veel steun. Het Rabobank Coöperatiefonds Waterland betaalt het benodigde materiaal voor de reconstructie van het klaslokaal waar Johan Kieviet in 1883-1903 les gaf. Daarnaast zal het Nationaal Onderwijsmuseum het schooltje volledig inrichten met onder andere schoolborden, schoolbanken, een vitrinekast, een wandplatenkast en een lessenaar met onderwijzersstoel. Berichten en oproepen in de pers leverden tientallen spontane schenkingen op: ruim 800 leesboeken, 100 schoolboeken en allerlei schoolspullen zoals een houten schooltas en inktpotten.

Kijk op www.hetschooltjevandiktrom.nl hoe u het toekomstige museum kunt steunen.Leave a Response