Spinozaboekerij tijdelijk ondergebracht in Universiteitsbibliotheek Groningen

Op 16 juni 2007 stond in NRC Handelsblad het volgende bericht:

RED HET SPINOZAHUISspinoza1.jpg
“Het Spinozahuis in Rijnsburg rot al circa vier jaar weg. (…) Het Spinozahuis in Rijnsburg, vlakbij Leiden, is wegens vergaand verval al vier jaar gesloten. Het zeventiende-eeuwse huisje waar Nederlands bekendste filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677) lenzen sleep en werkte aan zijn beroemde boek Ethica, staat weg te rotten. De kozijnen zijn kapot. Het dak laat vocht door. Stenen zijn verkankerd. Ramen zijn kapot. (…) De twee museumkamers zijn redelijk intact, maar de rest van het huis is vochtig en beschimmeld. (…) De staat van het Spinozahuis is erbarmelijk. En nu er in Spinoza’s geboortestad Amsterdam met succes geld wordt ingezameld om een monument voor Spinoza op te richten, wil Van der Werf (secretaris) graag ook het armlastige monument onder de aandacht brengen, in de hoop dat mensen wijs genoeg zijn om steun te verlenen. Want staat er niet op de gevel van het Spinozahuis in Rijnsburg: ‘Ach! Waren alle Menschen wijs, En wilden daarbij wel! De Aard waar haar een Paradijs, nu isse meest een Hel.”

Op 18 augustus publiceerde de krant het bericht dat minister Plaskerk had besloten financieel bij te dragen aan de restauratie. Lees het bericht plus de beantwoording door de minister op ingediende kamervragen over dit onderwerp op weblog despinoza.nl.

Het Spinozahuis in Rijnsburg wordt beheerd door De Vereniging Het Spinozahuis, opgericht in 1897, die zich ten doel stelt de belangstelling voor en de studie van de filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677) te bevorderen en het aan zijn leven en werk gewijde museum te Rijnsburg te beheren. Zij organiseert lezingen en studiebijeenkomsten en geeft de Mededelingen vanwege het Spinozahuis uit.

Het drie eeuwen oude cultuurmonument kan nu dus binnenkort grondig worden gerestaureerd. De restauratie zal ongeveer een jaar gaan duren. De in het huis aanwezige boekerij zal gedurende deze periode worden ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Groningen.

spinoza2.jpgBoekerij
De boekerij die Spinoza bezat is helaas verloren gegaan, omdat deze na zijn dood in 1677 werd verkocht. Gelukkig bestond er wel een (boedel-)beschrijving van zijn boekenverzameling. Aan de hand van die lijst kon zijn boekerij worden gereconstrueerd en antiquarisch aangekocht.
Het gaat om zo’n 300 werken. Zij zijn tentoongesteld in het Spinozahuis te Rijnsburg. De perkamenten en leren banden van die boekerij vormen nu een verzameling die uniek is in de wereld.

Gisteren arriveerden de boeken bij de Universiteitsbibliotheek Groningen (bericht RTV Noord). De Vereniging Vrienden van de Bibliotheek wil ruim aandacht aan deze unieke boekerij besteden.

De meest bijzondere werken zullen enkele maanden in de UB worden tentoongesteld en op een nog nader te bepalen datum in januari of februari 2008 zal een Spinoza-symposium worden gehouden.

Zie ook meer collecties bij bv de universiteitsbibliotheek van Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *