Tentoonstelling ‘Aap, vis, boek. Linnaeus in Amsterdam’

linnaeus1.jpgIn 1735 liep een nog jonge Carolus Linnaeus rond in Amsterdam en bezocht er een menagerie en een naturaliënkabinet. Drie jaar zou hij studerend en schrijvend in Nederland verblijven. Hier verscheen voor het eerst zijn boek Systema naturae, waarin hij het planten- en dierenrijk indeelde volgens een nieuw systeem. Linnaeus’ ordening van de natuur maakte hem tot de bekendste Zweedse geleerde ooit.

De Bijzondere Collecties herdenken Linnaeus’ driehonderdste geboortejaar met de tentoonstelling Aap, vis, boek. Linnaeus in Amsterdam. Voor deze tentoonstelling – de tweede aan de Oude Turfmarkt – is geput uit de rijke verzamelingen van de Artis Bibliotheek. Uiteraard zijn er verschillende werken van Linnaeus zelf te zien, zoals de Systema naturae, de Bibliotheca botanica en de Hortus Cliffortianus, die alledrie in Nederland verschenen.

Maar de tentoonstelling bevat veel meer. Zo liggen er talrijke prachtwerken van voorgangers, tijdgenoten en opvolgers, waaronder de Thesaurus van de Amsterdamse apotheker Albertus Seba en de Metamorphosis van Maria Sibylla Merian. Ook worden verschillende prenten geëxposeerd uit de Iconographia Zoologica, een omvangrijk dierkundig documentatiesysteem in de Artis Bibliotheek.

Tentoonstelling
Aap, vis, boek. Linnaeus in Amsterdam
De driehonderste geboortedag van Carolus Linnaeus herdacht
Donderdag 4 oktober – zaterdag 23 februari 2008, 17:00 uur
De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de tentoonstellingszalen van de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam.linnaeus2.jpg

Publicatie
Bij deze tentoonstelling verschijnt het full-color boek Aap, vis boek. Linnaeus in de Artis Bibliotheek. Geïllustreerd met kleurenfoto’s van prachtige boeken en prenten bevat deze publicatie studies over verschillende aspecten van Linnaeus’ leven en werk. Ze gaan onder meer in op zijn verblijf in ons land, op de bronnen die hem ter beschikking stonden en op de problematiek van het onderbrengen van apen, mensen en vissen in zijn zogenaamde binaire nomenclatuur. Ten slotte worden de rijke verzamelingen van de Artis Bibliotheek belicht. Midas Dekkers schreef het voorwoord; Frederik de Wal verzorgde de vormgeving.

Aap, vis boek is een uitgave van Waanders Uitgevers.

96 pagina’s, € 24,95.
————

2007 is het Linnaeusjaar. Op de website van de Zweedse ambassade meer informatie en een activiteitenoverzicht.

Kijk ook naar de tentoonstelling ‘In de Lusthof van Linnaeus’ in museum de Casteelse Poort in Wageningen.One Response to “Tentoonstelling ‘Aap, vis, boek. Linnaeus in Amsterdam’”

  1. iemand schreef:

    saai!!!!!!! (boring)

Leave a Response