Turcksche boucken – expositie oosterse handschriften uit de collectie Levinus Warner

  • Tentoonstelling in Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag van 16 december 2012 t/m 3 maart 2013

Voor het eerst in lange tijd zal een fraaie collectie oosterse handschriften voor een breed publiek getoond worden. De handschriften werden halverwege de zeventiende eeuw verzameld door Levinus Warner (ca. 1618-1665), ambassadeur voor de Nederlandse Republiek in Istanbul.

In het voorjaar van 1638 arriveerde de Duitser Levinus Warner in Leiden om oosterse talen te studeren. Ook toen al was Leiden een internationaal centrum van oriëntalistiek. Na zijn studie vertrok hij in december 1644 op de bonnefooi naar Istanbul, de hoofdstad van het enorme Osmaanse Rijk. In 1655 bemachtigde hij daar de positie van ‘resident’, diplomatiek vertegenwoordiger van de Nederlandse Republiek bij de Osmaanse regering. In de 20 jaar dat hij in Istanbul woonde, kocht hij meer dan 900 handschriften in het Arabisch, Perzisch en Turks. Bij zijn vroegtijdige dood in 1665 vermaakte hij zijn hele collectie aan de Universiteit Leiden.

Tentoonstelling – Museum Meermanno en de Universiteit Leiden slaan de handen ineen voor dit bijzonder project ter viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Deze handschriften worden zelden geëxposeerd en zijn nooit meer in Turkije te zien geweest.

Naast een rijke keuze uit de handschriftenverzameling laat de expositie met behulp van originele documenten en ‘oosterse’ illustraties van graveurs als Jan Luyken zien hoe Warner als diplomaat leefde en hoe westerlingen in die tijd tegen Istanbul aankeken. Hierdoor krijgt de bezoeker een zeer levendig beeld van het intellectuele en diplomatieke klimaat in Istanbul in de zeventiende eeuw en hoe de betrekkingen tussen Nederland en Turkije in die tijd gestalte kregen.

Catalogus – Conservator Arnoud Vrolijk, Jan Schmidt, universitair docent Turks aan de Universiteit Leiden en Karin Scheper, Nederlands enige expert op het gebied van islamitische boekbanden en restaurator bij Universitaire Bibliotheken Leiden, zijn de auteurs van de rijk geïllustreerde catalogus die bij de tentoonstelling verschijnt (Uitg. Wbooks).

Symposium – Voorafgaand aan de tentoonstelling organiseert Jan Schmidt op 14 december op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een internationaal wetenschappelijk symposium over de geschiedenis en de letteren van het Osmaanse Rijk in de zeventiende eeuw, waarvoor sprekers zijn uitgenodigd uit Nederland, Turkije, Groot-Brittannië, Hongarije en de Verenigde Staten.Leave a Response