Uit de lijstjes van The New York Times…

New York Times – Favorite Book Cover Designs of 2012

Op de website van The New York Times zijn regelmatig ‘slideshows’ te vinden over zeer uiteenlopende onderwerpen. In deze decembermaand werd een aantal grafisch vormgevers gevraagd naar hun favoriete boekomslag.

Favorite Book Cover Designs of 2012 – We asked people in and around the world of graphic design to name one of their favorite book covers from 2012 and briefly describe its appeal.

Bekijk hier het resultaat van deze oproep, 19 boekomslagen worden voorgesteld, steeds met een korte toelichting.Leave a Response