Couperusjaar begint met teleurstellend bericht

Dit jaar wordt feestelijk herdacht dat Louis Couperus op 10 juni 1863 precies 150 jaar geleden werd geboren. De officiële viering van het Couperusjaar gaat van start op 15 maart, de avond van het boekenbal, waarmee de jaarlijkse boekenweek begint.

Vandaag werd echter het bepaald minder feestelijke bericht bekend dat het plan om aan de gevel van het Couperushuis een herinneringsplaquette te plaatsen niet door gaat. De staat Egypte, de huidige eigenaar van het Haagse pand in de Surinamestraat, waar Louis Couperus zijn roman Eline Vere schreef, wil hiervoor geen toestemming geven.

In de zomer van 2007 werd op initiatief van professor Heertje een comité opgericht om te pogen het pand dat toen in de verkoop kwam aan te kopen. Het idee was onder meer om het huidige Couperusmuseum in het pand onder te brengen. De inspanningen om voldoende geld voor de aankoop bijeen te brengen liepen stuk op de groeiende economische crisis en de onwil van gemeentebestuur en rijksoverheid om mee te werken aan het in stand houden van dit schitterende schrijvershuis.

Het huis, waar jarenlang de Egyptische ambassade was gehuisvest, staat nu nog steeds te koop.

De gemeente was wel bereid om haar medewerking te verlenen om een gedenksteen te plaatsen aan de gevel van het monument. Maar nu het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken ondanks herhaalde verzoeken en om onbekende reden onvermurwbaar blijkt, heeft de stichting besloten zich per direct op te heffen.

Een droevig begin van een feestelijk jaar.

 Leave a Response