Vader van Piggelmee aan de vergetelheid ontrukt…

piggelmee-1

In het land der blonde duinen
En niet heel ver van de zee…

 Deze regels kunnen door velen moeiteloos worden aangevuld, puttend uit het collectieve geheugen van ons brave volkje. Piggelmee, keulse pot,  toovervischje, Van Nelle, voorlezen bij de warme kachel…

Maar over zijn maker, L.C. Steenhuizen (1860-1926), die het eerste Piggelmeeverhaal onder het pseudoniem Leopold in 1920 publiceerde, stond tot vandaag zo goed als niets te boek. Zijn geboorte- en sterfjaren waren bij de Koninklijke Bibliotheek niet bekend. In het Letterkundig Museum was het vergeefs zoeken naar materiaal over Steenhuizen. In het onvolprezen Lectuur Repertorium (ed. 1952-1954) staat hij zelfs niet als auteur van Piggelmee vermeld. Terwijl hij, met ruim anderhalf miljoen gedrukte exemplaren van Van het toovervischje / Van het tovervisje, toch een van de succesvolste Nederlandse kinderboekenschrijvers uit de twintigste eeuw was. (gezien)

Maar dankzij het speurwerk van Bart FM Droog, hoofdredacteur/directeur van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie is er in zijn encyclopedie een uitgebreid lemma opgenomen over deze schrijver/dichter Lambertus Cornelis Steenhuizen.

Steenhuizen was van 1906 tot 1926 hoofdvertegenwoordiger bij koffie- en theeproducent Van Nelle. Eind 1919 schreef hij Van het Toovervischje, het eerste kabouter Piggelmeeverhaal, dat Van Nelle in 1920 als reclameboekje uitbracht en waarvan anderhalf miljoen exemplaren gedrukt zijn. Lees meer over de versschillende Piggelmee-uitgaven.

Een interessant onderdeel van de tekst over L.C. Steenhuizen is ook het verslag van een treinongeluk op kerstavond 1913 waar hij bij betrokken was, en waarvan hij als ooggetuige treffende details meedeelt in een artikel in de krant: Ik zag een dame, die met haar beide beenen onder de wielen was geraakt. Haar eene been was geheel afgereden, het andere zat onder een wiel bekneld…  en: Ik zag ook een heer, die achter den trein lag, wiens hoofd was afgereden, en wiens kleeren hem geheel van het bovenlijf waren gerukt.

logo-NPE

 Leave a Response