Verschraling in de Fantasy-wereld…

En alweer bereikt ons een boodschapper met een bericht uit de donkere grensgebieden van het bedreigde boekenland. Niet alleen boekhandels sluiten hun deuren, maar nu worden ook al imprints opgeheven…

wbfantasy-einde-2013

Vanwege bedrijfseconomische redenen is besloten de imprint WBfantasy op te heffen.
Uitgeverij Wereldbiliotheek is deze imprint in 2008 gestart om fantasyliteratuur uit de hele wereld uit te geven. De huidige boekenmarkt en interne herstructureringen binnen de uitgeverij hebben er echter toe geleid dat de uitgeverij genoodzaakt is te stoppen met het fantasyfonds.

website WBFantasy | Wereldbibliotheek

Jammer.Leave a Response