Verzamelen & populair drukwerk – thema-avond bij Bijzondere Collecties UvA

thema-uva

Op vrijdag 3 oktober gaan Nico Boerma en Arie van den Berg, verzamelaars en schenkers van prenten en populair drukwerk, in gesprek over verzamelen en hun verzamelingen.

Het gesprek wordt geleid door Wim Brands, bekend van het VPRO-programma Brands met boeken.

>> Verzamelaar Nico Boerma schonk in mei 2014 zijn collectie kinderprenten aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn schenking omvat zo’n 4500 kinderprenten van de zeventiende tot de vroege twintigste eeuw. Eerder schonk hij zijn verzameling kermis- en nieuwjaarswensen, liedteksten en wensbrieven aan de UvA. [lees meer]

>> In december 2009 is het eerste deel van de omvangrijke collectie populair drukwerk van de Amsterdamse verzamelaar Arie van den Berg overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Onder de noemer ‘populair drukwerk’ rekenen we de centsprenten, almanakken, volksboeken en vele andere genres die vanaf de zestiende eeuw een grote populariteit genoten bij brede lagen van de bevolking. Het betreft veelal uiterst zeldzame publicaties, die weliswaar in grote aantallen werden gedrukt, maar waarvan maar heel weinig exemplaren de eeuwen hebben getrotseerd. [lees meer]

Na dit gesprek is er gelegenheid om opmerkelijke stukken uit de collecties van beide verzamelaars te bezichtigen, op de Onderzoekzaal en in de tentoonstelling Sterke verhalen.

Een boeiend avondprogramma, dat wordt georganiseerd voor de Vrienden van de Bijzondere Collecties, maar ook voor andere belangstellenden. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Programma
19.30 Inloop Museumcafé
19.45 Welkom door Garrelt Verhoeven, hoofdconservator
19.50 Gesprek met Nico Boerma en Arie van den Berg o.l.v. Wim Brands (met vragen uit de zaal)
20.45 Bezichtiging stukken uit de collectie van Nico Boerma op de Onderzoekzaal en gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling Sterke verhalen
21.30 Borrel
22.00 Einde

De tentoonstelling Sterke verhalen is nog tot en met 5 oktober te zien, dus deze speciale avondopenstelling is een uitgelezen kans om nog een kijkje in de tentoonstelling te nemen!

Aanmelden - Toegang tot deze thema-avond Verzamelen & populair drukwerk is gratis. Aanmelden kan via aanmelding-erfgoed@uva.nl

 Leave a Response