‘In opdracht van Huygens’ – tentoonstelling over een boekenstilleven

huygens2.jpg

Johannes Leemans (1633-1686/88)
Two book still lifes with optical instruments and portrait medallions, ca. 1734-39
The Netherlands, collection of Mr. and Mrs. S. Nijstad

Van 17 mei tot en met 24 augustus 2008 is in Huygensmuseum Hofwijck te Voorburg een recentelijk ontdekt stilleven te bewonderen, een pendant, twee bij elkaar horende schilderijen. Deze vormen een eerbetoon aan Constantijn Huygens en zijn zoon Christiaan Huygens. Zeer waarschijnlijk is het pendant geschilderd in opdracht van de kleinzoon van Constantijn, Constantijn Lodewijkszoon Huygens. Naast de publicatie van een boekje over deze ontdekking met de titel “In opdracht van Huygens”, is er in de zomermaanden een tentoonstelling te zien zijn waar dit tweeluik onderdeel van uit zal maken.

Een ontdekking
Het komt er in het kort op neer dat deze schilderijen, boekenstillevens met optische en schilderkunstige objecten als anamorfoses, een passer en een maatstok, en twee portretmedaillons, in opdracht van Constantijn Lodewijckszoon Huygens (1673-1739) zijn geschilderd ter nagedachtenis aan zijn beroemde voorgeslacht. Dit pendant is door de heer S. Nijstad, ‘kunsthandelaar in ruste’, ontdekt en gekocht op de internationale kunstbeurs TEFAF te Maastricht. Huygensmuseum Hofwijck heeft het pendant voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen van de heer Nijstad.

Bijbehorende publicatie
De heer Nijstad heeft zijn ontdekking en zijn speurtocht naar de betekenis van deze schilderijen schriftelijk vastgelegd in een boeiend betoog. Zijn argumentatie wordt gedeeld door de heer dr. A.M.Th. Leerintveld, conservator Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en voorzitter van Vereniging Hofwijck, die de bevindingen van de heer Nijstad in een breder kader van boekgeschiedenis en Huygenskunde aanvult.huygens3.jpg

Alleen in het Huygensmuseum te bezichtigen
De tentoonstelling geeft eenmalig de kans om de ontdekking van de heer Nijstad te zien en geeft tegelijkertijd aandacht aan de rol die de familie Huygens in de zeventiende eeuw op kunsthistorisch en wetenschappelijk gebied heeft gespeeld. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe in de achttiende eeuw het cultureel erfgoed van de familie Huygens is beheerd en gekoesterd door Constantijn Lodewijckszoon.

  • Van 17 mei t/m 24 augustus te bezichtigen in Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg.

(Tekst van museum website)