‘De glorie van het joodse boek’ – Topstukken uit Ets Haim te zien in het Joods Historisch Museum

 

joods-boekTer gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van bibliotheek Ets Haim – Livraria Montezinos organiseert het Joods Historisch Museum een tentoonstelling over Hebreeuwse handschriften.

Het geschreven woord heeft in de joodse cultuur een bijzondere status. Het doorgeven van traditie, het boek en de Hebreeuwse taal zijn altijd verbindende factoren geweest tussen joden in de hele wereld.

In de tentoonstelling De glorie van het joodse boek worden joodse boeken getoond, die in Europa zijn vervaardigd. De collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos, de oudste nog functionerende joodse bibliotheek ter wereld die is gehuisvest in de Portugese Synagoge, vormt daarbij het beginpunt. De aanleiding is het feit dat Ets Haim dit jaar 400 jaar bestaat

De bibliotheek van het Vaticaan, die een grote verzameling Hebreeuwse manuscripten bezit, heeft voor het eerst een aantal middeleeuwse topstukken uitgeleend. Ze vallen op door hun oogverblindende versieringen. Een topstuk uit het Vaticaan van een heel andere orde dat naar het museum komt, is het enige nog bestaande afschrift van de Ethica van de filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). In 2011 werd het verloren gewaande afschrift in de bibliotheek van het Vaticaan teruggevonden.

Voor de tentoonstelling ontvangt het museum daarnaast nog bruiklenen uit de beroemde Braginsky Collection uit Zürich. De Zwitserse verzamelaar René Braginsky heeft de belangrijkste privéverzameling van Hebreeuwse manuscripten ter wereld opgebouwd, die in 2009 al eens in Amsterdam te zien was. Op de expositie is ook een aantal van zijn meest recente verwervingen te zien.

schrijver-ets-haim-2016BOEK

Walburg Pers geeft in samenwerking met het Joods Historisch Museum een prachtig rijk geïllustreerd boek uit met daarin de 18 topstukken uit de oudste joodse bibliotheek van de wereld.
> Emile Schrijver, Heide Warncke
> Ets Haim - 18 highlights from the oldest Jewish library in the world
> bestel bij bol.com

 Leave a Response