Maerlants Rijmbijbel – Museum Meermanno Den Haag vanaf 11 okt 2008

rijmbijbel2.jpg

Museum Meermanno te Den Haag toont van 11 oktober 2008 tot 11 januari 2009 de twintig mooiste miniaturen uit de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant in de tentoonstelling ‘Maerlants Rijmbijbel. Middeleeuws meesterschap in tekst en beeld’.rijmbijbel4.jpg

Jacob van Maerlant, een Vlaamse dichter die aanvankelijk ridderromans schreef, voltooide de Rijmbijbel in 1271. In dit boek zette hij bijbelse verhalen op rijm. Bijzonder was dat hij dit in zijn landstaal deed, het Middelnederlands. De meeste boeken werden indertijd in het Latijn geschreven, een taal die de lagere adel en de opkomende burgerij niet goed beheersten.

Er zijn, uit de 13de tot de 15de eeuw, vijftien volledige manuscripten van de Rijmbijbel bekend. Museum Meermanno bezit een van de rijkst geïllustreerde exemplaren, dat in 1332 schitterend werd verlucht door Michiel van der Borch. Het is het vroegste gesigneerde en gedateerde verluchte handschrift uit de Noordelijke Nederlanden.

Recent is de Rijmbijbel uit de band genomen om gerestaureerd te worden. Dit geeft de bezoeker de gelegenheid twintig afzonderlijke pagina’s met evenzoveel miniaturen te kunnen bekijken. De tentoonstelling wordt aangevuld met bruiklenen uit Berlijn, Brussel en Bruggerijmbijbel3.jpg

Boek
Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt de publicatie Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden van de hand van Claudine Chavannes-Mazel, hoogleraar middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

In deze publicatie wordt de lezer meegenomen langs alle 64 miniaturen uit de Rijmbijbel, waarbij steeds het verband tussen de afbeelding en de tekst van Maerlant wordt gelegd. De Middelnederlandse versregels bij deze miniaturen zijn door specialisten vertaald in hedendaags Nederlands, waardoor het dichtwerk van Maerlant voor iedereen toegankelijk is.

Uitgegeven door De Buitenkant / Meermanno en verkrijgbaar in de museumwinkel voor € 16,95.

De afbeelding op het omslag ‘Die Wrake van Jherusalem‘ is een van de twee volbladminiaturen uit het manuscript, zie ook de afbeelding bovenaan. Michiel van der Borch signeerde en dateerde (1332) deze  miniatuur, waarmee hij de eerste Nederlandse kunstenaar is die we van naam kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *