‘Florarium Temporum’ – negendaagse manifestatie in Eindhoven 15-23 nov 2008

folarium3.jpg

FLORARIUM TEMPORUM
‘Eindhoven schrijft wereldgeschiedenis’

In 1472 voltooide Nicolaas Clopper jr. zijn wereldkroniek Florarium Temporum in het Eindhovense klooster Mariënhage, met als doel de wereld beter hanteerbaar en inzichtelijk te maken. Stichting De Negende van Eindhoven en Bibliotheek Eindhoven presenteren vol trots dit boek, een oerbron voor de Zuid-Nederlandse geschiedschrijving, in een bijzondere expositie.

De drang om de wereld inzichtelijk te maken is ook voor veel hedendaagse kunstenaars en ontwerpers nog een bron van inspiratie. Twaalf van hen zijn speciaal geselecteerd om met hun werk het Florarium Temporum in een actuele context te plaatsen. Samen creëren ze een ontdekkingsreis die leidt tot het vullen van een gat in ons collectieve geheugen en die nieuwe deuren opent in deze constante zoektocht naar inzicht in de wereld.

Het Florarium Temporum is al eeuwenlang omgeven door geheimzinnigheid. In 1498 werden grote delen overgeschreven voor het Magnum Chronicon Belgicum, wat lange tijd gezien werd als de belangrijkste bron voor geschiedschrijving. Het boek van Clopper verdween vele eeuwen uit zicht, maar werd tijdens de Tweede Wereldoorlog aangeboden door de Duitse bezetter om te ruilen voor een oud Duits manuscript. De Universiteit van Leiden sloeg deze ruil af. Tijdens onderzoek voor de Canon van Eindhoven herinnerde men zich een studie van het Florarium Temporum uit 1951. Na speurtochten door kloosterbibliotheken bleek het handschrift bewaard te worden in het staatsarchief van Düsseldorf. Dacht men. Het bleek de kladversie te zijn. De historische tocht zette zich voort en uiteindelijk werd de netversie gevonden in München.
De ‘herontdekking’ wordt eind 2007 enthousiast naar buiten gebracht met de nodige publiciteit.

Men is er in geslaagd toestemming te krijgen om beide manuscripten tijdelijk naar Nederland over te brengen, zodat ze van 15 tot 23 november te zien zijn in de openbare bibliotheek De Witte Dame. Er wordt een hele manifestatie omheen opgezet met een symposium, lezingen en workshops.