Roman de la Rose Digital Library

romandelarose-1.jpg

De Roman de la Rose is een Frans middeleeuws gedicht over een jongen die verliefd is op een roos. Het werd een bestseller en het verhaal werd honderden keren overgeschreven en is vaak vertaald.

Wikipedia: “Het eerste deel, rond 1230 geschreven door Guillaume de Lorris, omvat 4058 verzen en is te omschrijven als een allegorisch visioen in de traditie van de hoofse liefde, waarin een hoveling in een ommuurde tuin (locus amoenus) probeert zijn geliefde het hof te maken. De roos symboliseert de liefde van de vereerde dame. Onduidelijk is of de dichter zijn werk als afgesloten beschouwde.

In elk geval besloot Jean de Meung rond 1275 het werk uit te breiden. Hij voegde bijna 18000 verzen aan het werk toe. Zijn benadering van het thema was meer filosofisch en kritisch van aard, en week daarin duidelijk af van het oorspronkelijke werk. Guillaume de Lorris was een edelman die schreef voor een adellijk publiek dat op de hoogte was van de hoofse zeden. Jean de Meung daarentegen schreef voor een stads publiek, en nam daarmee een zekere ironische afstand in acht. De vrouw wordt daarin onder andere niet beschouwd als onbenaderbaar ideaalbeeld, zoals in de hoofse traditie, maar als een object van verzoeking, waarvoor men zich in acht moet nemen.”

romandelarose-3.jpg

Roman de la Rose Digital Library
In 1996 begon onder leiding van Stephen G. Nichols van de John Hopkins University, samen met medewerkers van de Milton S. Eisenhower Library, een project waarbij voor studiedoeleinden zes Rose-manuscripten werden gedigitaliseerd. Dit werd het ‘prototype Roman de la Rose: Digital Surrogates of Medieval Manuscripts’. In 1998 besloot men het project voort te zetten en verder uit te bouwen.

De grote ‘doorbraak’ kwam in 2007 toen de Bibliothèque Nationale de France toestemming gaf tot het digitaliseren van 129 manuscripten die zich in de bibliotheek en elders in Frankrijk bevonden.

In september 2008 is de nieuwe website Roman de la Rose Digital Library gelanceerd waardoor nu zowel wetenschappers als belangstellenden toegang hebben tot deze informatie. Op de site is een database te vinden met de beschrijving van 149 van de op dit moment 278 bekende exemplaren.
15 Manuscripten zijn nu volledig digitaal toegankelijk. Van een aantal exemplaren zijn er ook volledige, of gedeeltelijke  vertalingen beschikbaar.
Het digitaliseren van alle toegankelijke manuscripten moet begin 2010 afgerond zijn.

Tentoonstelling
In het kader van het Roman de la Rose project is er een tentoonstelling in het Walters Art Museum in Baltimore, Romance of the Rose: Illuminated Visions of a Medieval Masterpiece. Deze tentoonstelling is van 24 januari tot 19 april 2009.

Later in 2009 of 2010 komt er ook nog een tentoonstelling in Parijs.

romandelarose-2.jpg

Meer over Roman de la Rose: