Oratie Saskia de Bodt aan Universiteit van Amsterdam – 13 nov. 2009

Vrijdag de 13de november 2009, des namiddags om 2.30 uur, zal dr. S.F.M. de Bodt, vanwege de Stichting Fiep Westendorp Foundation benoemd tot Bijzonder hoogleraar Illustratie, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:?? ‘Van Poe tot Pooh. ?Illustreren om je penselen te kunnen betalen?’ ??in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle ?beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden ?uitgenodigd door de Rector Magnificus ?prof. dr. D.C. van den Boom.

Saskia de Bodt richt zich in haar onderzoek op de beeldende kunst uit de periode 1850-1950, met het accent op Nederland en België. De laatste jaren doet ze vooral onderzoek naar illustraties. Zo bestudeerde ze de rol van ‘artistieke’ prentenboeken in de reformbeweging aan het begin van de twintigste eeuw, de illustraties in de Nederlandstalige edities van de sprookjes van Andersen, het beeld van Zeeland in kinderboeken uit het interbellum, maar ook illustraties in twintigste-eeuwse boeken voor volwassenen. Ze deed tevens onderzoek naar het beeld dat Amerikaanse illustraties van Nederland schetsen.

Als bijzonder hoogleraar Illustraties werkt ze onder meer aan een standaardwerk over de geschiedenis van illustraties in Nederland.

  • Over haar oratieOne Response to “Oratie Saskia de Bodt aan Universiteit van Amsterdam – 13 nov. 2009”

  1. […] – Saskia de Bodt, auteur en tevens eindredacteur van deze reeks, is Bijzonder hoogleraar Illustratie bij de Universiteit van Amsterdam. De rede die zij uitsprak bij het aanvaarden van haar hoogleraarsambt op 13 november 2009, had dezelfde titel als dit boek:

 ‘Van Poe tot Pooh. 
Illustreren om je penselen te kunnen betalen?’. (Bericht Boekendingen) […]

Leave a Response