Minisymposium van het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap – 29 okt. 2010

bandengenootschap.jpg

“Het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap heeft tot doel de studie van de boekband te bevorderen. Vanaf de oprichting in 1984 heeft het Genootschap dit doel vormgegeven door het uitbrengen van vakinhoudelijke publicaties en het verzorgen van informatie voor de eigen leden. Sinds 2007 richt het Genootschap zich meer naar buiten. De vroegere tweejaarlijkse bijeenkomsten zijn vervangen door jaarlijkse minisymposia, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen.

Met haar activiteiten wil het Genootschap duidelijk maken wat het belang is van onderzoek naar boekbanden voor de boekgeschiedenis in het algemeen, en met name voor de geschiedenis van afzonderlijke exemplaren. De aandacht gaat niet alleen uit naar de oude en kunstzinnige boekband, maar tevens naar de sober of niet versierde exemplaren, naar de moderne band en de uitgeversband, naar versieringen en structuren.

Allen die de boekband willen bestuderen en bereid zijn zich daarvoor in te zetten, kunnen lid van het Bandengenootschap worden.”

Met deze omschrijving presenteert het Bandengenootschap zich op haar website. Het gaat hier wel om een vereniging op ‘wetenschappelijk niveau’, maar wellicht zijn er lezers die hiervoor belangstelling hebben. Op de website (zoals vaak: goed opgezet, maar minder goed bijgehouden) is voldoende informatie te vinden om u te oriënteren.

MINISYMPOSIUM

Het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap organiseert op vrijdag 29 oktober 2010 een minisymposium rond het thema ‘Membra disiecta. Fragmenten van handschrift en druk als bindmateriaal’.

Vier sprekers zullen dit onderwerp vanuit verschillende hoeken belichten. Het programma start om 14u00 en zal tot 16u45 duren. Het minisymposium gaat door in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, Witte Singel 27.

Geïnteresseerden werd gevraagd zich vóór 20 oktober aan te melden bij Rens Top, maar vraag gerust of er nog plaats is.

– Ter informatie over dit onderwerp is bij DBNL een artikel te vinden van Dirk Geirnaert, “Membra disiecta”: banden met het versneden verleden. Uit: Medioneerlandistiek, uitgeverij Verloren, 2000.One Response to “Minisymposium van het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap – 29 okt. 2010”

  1. […] Minisymposium van het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap – 29 okt. 2010 | Boekendingen… boekendingen.nl/wp-nieuws/?p=5055 – view page – cached Minisymposium van het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap – 29 okt. 2010 Tweets about this link […]

Leave a Response