Website Menno ter Braak online…

terbraak-website.jpg

Vandaag, 22 november 2010, is in Den Haag de website www.mennoterbraak.nl gepresenteerd, een samenwerkingsproject van de Stichting Menno ter Braak en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

terbraak.jpgDe website is gewijd aan de literaire en journalistieke nalatenschap van een van de belangrijkste auteurs uit het interbellum, Menno ter Braak (1902-1940). De site bevat niet alleen de volledige tekst van alle zelfstandig verschenen werken van Ter Braak, maar ook van alle ongebundelde artikelen en van alle overgeleverde brieven.

In samenwerking met het Letterkundig Museum zijn bovendien alle beschikbare manuscripten, drukproeven en andere documenten van Ter Braak gedigitaliseerd, tot aan de zakagenda’s toe. De brieven en de agenda’s worden gepresenteerd in een chronologisch overzicht, waarin het doen en laten van Menno ter Braak van dag tot dag gevolgd kan worden. Bovendien bevat de site een schat aan studies en artikelen óver Menno ter Braak.

www.mennoterbraak.nl is nog niet af, de komende tijd zal er nog veel correspondentie en ander onuitgegeven bronmateriaal aan de site worden toegevoegd. Ook zal er een reconstructie van Menno ter Braaks bibliotheek in worden opgenomen, waarin veel van zijn boeken volledig zijn te bekijken, inclusief potloodstreepjes en de handgeschreven kritische opmerkingen.

Deze website is een prachtig voorbeeld van de mogelijkheden die internet kan bieden. Via een sobere interface is een grote hoeveelheid informatie op een soepele manier toegankelijk.Leave a Response