‘The Triumph of Identity’ – Salom Italia’s Esterrollen te zien in Joods Historisch Museum

esterrol-1.jpg

The Triumph of Identity – Salom Italia’s Esterrollen en de Nederlandse Gouden Eeuw. Tentoonstelling in het Joods Historisch Museum te Amsterdam, van 21 maart t/m 3 juli 2011.

Het Joods Historisch Museum presenteert vanaf 21 maart 2011 een tentoonstelling met Esterrollen van de zeventiende-eeuwse graveur Salom Italia (ca. 1619 – na 1655). Hij ontwikkelde in het Amsterdam van de Gouden Eeuw een nieuwe manier om de op perkament geschreven tekst van het bijbelboek Ester te versieren. Italia’s Esterrollen zijn wereldwijd een geliefd verzamelobject van kunstspecialisten en musea. Nu worden zes van deze internationale topstukken voor het eerst samengebracht in Amsterdam.

esterrol-2.jpg

De tentoonstelling brengt Esterrollen van Salom Italia uit de gehele wereld bijeen, omringd door een unieke selectie aan zeventiende-eeuwse prenten en boekwerken die Italia’s inspiratiebronnen blootleggen.

Ook tonen topstukken als Pieter Lastmans Triomf van Mordechai en Rembrandts etsen hoe zeer het verhaal van Ester deel uitmaakte van de joods-Nederlandse beleving in Salom Italia’s tijd.

De tentoonstelling The Triumph of Identity. Salom Italia’s Esterrollen en de Nederlandse Gouden Eeuw is samengesteld door de gastconservatoren Emily D. Bilski en Sharon Assaf. Zij zijn tevens de auteurs van de begeleidende publicatie (Engelstalig).Leave a Response