(T) Gruuthuse-handschrift aangekocht door KB

14 februari 2007 > Uniek middeleeuws handschrift in KB

De Koninklijke Bibliotheek heeft het Gruuthuse-handschrift aangekocht, een uniek middeleeuws handschrift. Dat wordt beschouwd als een van de belangrijkste bronnen voor de Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis uit die tijd.

Het handschrift is genoemd naar de 15e- eeuwse verzamelaar Lodewijk Gruuthuse. Het bevat gedichten, liederen en gebeden uit de 14e eeuw, onder meer het bekende Egidius-lied: Egidius waer bestu bleven/ Mi lanct na di, gheselle mijn/Du coors die doot, du liets mi tleven.

Het handschrift was in particuliere handen. Het komt integraal op de website van de KB te staan.gruuthuse.jpg

(gelezen op NOS.nl)

• Aanvulling – 15 februari 2007 – uit KB-nieuws:

‘Het is een van de meest beroemde Middelnederlandse handschriften. Je zou deze liederen “de musical van de middeleeuwen” kunnen noemen. Ze brengen je dicht bij de mensen van toen. De verwerving van zo’n uitzonderlijk handschrift is een voorrecht’, aldus Wim van Drimmelen, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek. ‘De KB bezit een indrukwekkende collectie handschriften uit de Middeleeuwen, waaronder de Lancelotcompilatie de Beatrijs, het Haagse Liederenhandschrift en werken van Jacob van Maerlant. Met het Gruuthuse-handschrift wordt aan deze collectie een manuscript van uitzonderlijke cultuurhistorische, literaire en musicologische waarde toegevoegd.’

Het Gruuthuse-handschrift is verworven met de steun van de Mondriaan Stichting, het VSB-fonds, de Bank Giro Loterij, de Van den Ende Foundation en de Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek.

Het handschrift is vanaf 1 maart integraal te zien op de website van de Koninklijke Bibliotheek, inclusief een inleiding en een transcriptie van alle teksten. Deze transcriptie is ter beschikking gesteld door het Huygens Instituut dat een wetenschappelijke editie van het handschrift voorbereidt, die in de loop van 2008 zal verschijnen. Het manuscript is de komende maanden te zien in De Verdieping van Nederland, de permanente tentoonstelling van topstukken van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief (zeven dagen per week geopend, toegang gratis).

* Aanvulling 2 – 15 februari 2007

De AVRO-televisie zal in een aflevering van de serie Nieuw in Nederland aandacht besteden aan deze aankoop.
In Nieuw in Nederland zullen verschillende mensen vertellen over het handschrift. De conservator van de Koninklijke Bibliotheek, mevr. Anne Korteweg. Frank Willaert, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Louis Grijp, musicoloog. Dhr Grijp zal ook met zijn luit de tenor Nico van der Meel begeleiden. Ze zullen het Egidiuslied laten horen.
Nieuw in Nederland is te zien op: 3 maart 2007 op Nederland 1 om 11.00 uur en op 10 maart 2007 op Nederland 2 om 17.45 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *