Vier exposities over Middeleeuwen

Trivulzio getijdenboek (foto KB)

Dit najaar zijn er maar liefst vier tentoonstellingen waar de Middeleeuwen aan bod komen. In Den Haag, Leuven, Brussel en Gent gaan in september veelbelovende exposities van start.


• Den Haag – De Verdieping van Nederland

Machtige & Mooie Middeleeuwen
topstukken uit de 9de t/m de 16de eeuw

03.09.11 >< 08.01.12

Op zaterdag 3 september 2011 opent de tentoonstelling Machtige & Mooie Middeleeuwen in De Verdieping van Nederland, de gezamenlijke expositieruimte van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag. De rijkdom van beide instellingen biedt een grote diversiteit aan prachtige middeleeuwse archiefstukken en boeken: van oorkonde tot evangelieboek, van rekening tot kroniek, van aflaatbrief tot getijdenboek.


• Leuven – Museum M

Goddelijke klanken
Zeven eeuwen gregoriaanse handschriften in Vlaanderen

08.09.11 >< 27.11.11

De Alamire Foundation maakte in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een inventaris van de  muziekhandschriften die bewaard zijn in Vlaanderen en die dateren van de periode 1100 tot 1800. De tentoonstelling in M presenteert een beperkte selectie van die handschriften en maakt meteen duidelijk hoe een muziekhandschrift door de eeuwen heen veranderde op het vlak van productie, verluchting, de notatie van muziek en tekst en van de keuze van het repertoire.

Van de vroege middeleeuwen tot het einde van het Ancien R̩gime (10de Р18de eeuw) was het gregoriaans alomtegenwoordig in het Europese muziekleven. Hoewel Vlaanderen een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling en verspreiding van dit repertoire, en er nog steeds een belangrijke hoeveelheid gregoriaanse handschriften bewaard wordt, blijft dit deel van Vlaanderens muzikale en artistieke patrimonium voor velen een onbekende, verborgen schat.


• Brussel – Koninklijke Bibliotheek van België

Vlaamse miniaturen

30.09.11 >< 31.12.11

De Koninklijke Bibliotheek van België en de Bibliothèque nationale de France bundelen hun krachten om de bloeitijd van de Vlaamse miniatuurkunst in het volle daglicht te zetten. Ze organiseren een dubbeltentoonstelling die opent in Brussel (van oktober tot december 2011) en daarna een vervolg krijgt in Parijs (van maart tot juli 2012). Het publiek krijgt op elke plaats verschillende handschriften te zien. In totaal worden maar liefst 140 prestigieuze verluchte handschriften aan het publiek voorgesteld. Sommige zijn al meer dan 50 jaar niet meer getoond, andere zijn onbekend.


• Gent – Stadsmusem

Liber Floridus
cartografie rond 1100

30.09.11 >< 08.01.12

In het najaar wijdt het Gentse museum STAM een tentoonstelling aan het Liber Floridus. Dat is een middeleeuws handschrift (1100), afkomstig uit de Sint-Baafsabdij in Gent en geschreven door kanunnik Lambertus van Sint-Omaars. De autograaf wordt bewaard in de Gentse Universiteitsbibliohteek en werd op 27 maart 2008 opgenomen in de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap.
Leave a Response