Vedute Manuscripten 1991-2011 – tentoonstelling ‘ruimtelijke manuscripten’ in museum Boijmans

Krijn de Koning, beeldend kunstenaar - zonder titel / untitled (1998)

Vedute Manuscripten 1991-2011
11 september – 8 oktober 2011

Dit najaar toont Museum Boijmans Van Beuningen vier weken lang een selectie ‘driedimensionale manuscripten’ die in de afgelopen twintig jaar zijn gemaakt door kunstenaars, architecten en vormgevers. De expositie in het museum markeert, samen met de expositie in het Architectuurcentrum Amsterdam, het jubileum van Stichting Vedute.

Vedute (1991) is opgericht met als doel een bibliotheek van ruimtelijke manuscripten op te bouwen: een verzameling driedimensionale objecten die als gevisualiseerde gedachten het begrip ruimte zichtbaar en toegankelijk maken.

Vedute nodigt kunstenaars, vormgevers, architecten en personen werkzaam in andere disciplines uit hun persoonlijke opvattingen over ruimte te verbeelden in een driedimensionaal werk dat in gesloten vorm 44 x 32 x 7 cm meet. Anders dan boeken, geven ruimtelijke manuscripten hun inhoud vooral prijs door het beeld te laten spreken..

Om te vieren dat Stichting Vedute dit jaar twintig jaar bestaat wordt een selectie uit 175 zogenoemde ruimtelijke manuscripten tentoongesteld bij Museum Boijmans Van Beuningen en Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). In het museum worden op drie locaties zo’n veertig werken getoond.

De objecten die worden getoond geven een representatief beeld van de grote variëteit aan manuscripten die de afgelopen twintig jaar zijn ontstaan. Van het slechts met monnikengeduld te reconstrueren bouwsel uit stukjes balsa-hout van Jo Coenen, tot de handeling van het scheuren van bladzijden uit een boek van Moniek Toebosch.

Salonbijeenkomsten – In ARCAM wordt een groot aantal nieuwe werken van nieuwe makers gepresenteerd. De onthulling van de werken door de makers vindt plaats tijdens twee salonbijeenkomsten op 11 en 18 september 2011.

De 175 manuscripten die de afgelopen twee decennia werden gerealiseerd, laten zien dat, binnen het gegeven van een manuscript en de grens van de maat, de mogelijkheden vrijwel eindeloos zijn. Alle objecten zijn te zien op de website van Stichting Vedute.

– In onderstaande video wordt het allereerste manuscript, ‘De wereld’ uit 1990 toegelicht door de makers Rob Bloem en Peter de Rijk.Leave a Response