Dode Zee-rollen uit de ‘Shrine of the Book’ nu online

De Shrine of the Book is een vleugel van het Israel Museum in Jeruzalem en herbergt de Dode Zee-rollen die tussen 1947 en 1956 ontdekt werden bij de ruïnes van Qumran.

De schrijn is een witte koepel en is het dak van een gebouw dat zich voor twee derde onder de grond bevindt en dat weerspiegelt in een waterpartij die er om heen is aangelegd. Een zwarte basalten muur staat met deze koepel in verbinding. De kleuren van het gebouw beelden de rol van de Oorlog van de zonen des lichts tegen de zonen der duisternis uit. De koepel beeldt de vorm uit van het kruikdeksel van de kruiken waarin de Dode Zee-rollen werden aangetroffen; de fonteinen herinnneren aan de rituele wassingen. Het complex werd gebouwd in 1965.

Het interieur van de schrijn waar de rollen, vanwege hun kwetsbaarheid, volgens een rotatieschema worden getoond voor een periode van drie tot zes maanden. In het middelpunt van de koepel bevindt zich een facsimile van de monumentale Jesajarol. In het museum bevinden zich nog andere oude Bijbelse handschriften zoals de belangrijke Codex Aleppo.

De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (het Oude Testament). Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho.
De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten.

Op 26 september 2011 werd een website gelanceerd waarop een aantal Dode Zee-rollen in hoge resolutie kunnen worden bekeken. Het Israël Museum heeft met support en expertise van Google vijf van de belangrijkste rollen gescand en online gezet. Onder de gepubliceerde rollen bevindt zich ook het bijbelboek Jesaja. Meer onderzoekers en belangstellenden krijgen op deze manier toegang tot de uitermate kwetsbare documenten.

  • website The Digital Dead Sea ScrollsLeave a Response