Restauratie Portugese Synagoge gereed – schatkamers gaan open voor publiek

Hare Majesteit de Koningin is dinsdag 20 december 2011 aanwezig bij de feestelijke afsluiting van de restauratiewerkzaamheden van de Portugese Synagoge en de eerste presentatie van de schatkamers met vele bijzondere ceremoniële objecten.

Op het Jonas Daniël Meijerplein staat de wereldberoemde Portugese Synagoge, gebouwd in de jaren 1671-1675 onder leiding van stadsbouwmeester Elias Bouman. Het was op dat moment de grootste synagoge ter wereld.

Na eerdere restauraties in de jaren 50 en negentig is in januari 2010 is gestart met een nieuwe restauratie van onder meer de fundering en totale restauratie van alle bijgebouwen met behoud van alle authentieke details. Het hoofdgebouw van de synagoge kreeg een algemeen groot onderhoud. Nu deze restauratie is afgerond zal dit cultureel en religieus erfgoed toegankelijk zijn voor publiek.

Schatkamers – De kelders van de synagoge zijn dieper uitgegraven om ruimte te creëren voor depots en publieksvoorzieningen. Speciaal voor de kostbaarheden van de Portugese Synagoge worden geklimatiseerde ruimtes gemaakt. De verborgen schatten van de Portugese Synagoge zullen hier voor het publiek te zien zijn.

De schatkamers van de snoge zullen geen museale vitrines worden, maar depots in actief gebruik waarvan de bezoekers door het joodse jaar heen de inhoud van de kamers zullen zien veranderen. De depots krijgen de vorm van transparante ‘schatkamers’ die deels voor het publiek toegankelijk zijn.


Boekendepot – In de Portugese Synagoge is de bibliotheek Ets Haim (Boom des Levens) gevestigd, met een der belangrijkste collecties sefardica ter wereld en van onschatbare waarde voor de studie van het jodendom. De waardevolle boekenverzameling van Ets Haim is ondergebracht in de kelders van de synagoge.

De vaak zeer oude religieuze en wetenschappelijke werken en prachtig geïllustreerde boeken geven inzicht in de kennis en kunst van deze joodse gemeenschap. Op speciale boekenstandaards wordt een wisselende selectie van deze boeken getoond en kan de bezoeker op schermen digitaal door hun inhoud bladeren.

Collectie – De belangrijke collectie van Ets Haim, de Livraria Montezinos (in 1998 op de lijst van de ‘Wet tot behoud cultuurbezit’ geplaatst en in 2003 door de Unesco op de lijst van ‘het Geheugen van de Wereld’ geplaatst) is na de oorlog op verschillende plaatsen ondergebracht in verband met de slechte bewaarcondities in Amsterdam.

Vanaf de jaren negentig is alles weer samengebracht en is de restauratie en digitalisering van het boekenbezit ter hand genomen en inmiddels afgerond. Onderstaande video geeft een beeld van deze werkzaamheden.


De restauratie van de collectie van Ets Haim, Livraria Montezinos. Deel van uitzending 22 april 2001, archief NIKON.Leave a Response